Kursavgift & Villkor

Er investering i er själva är 5.800:- per par (2.900:- per person), inkl. moms.

Betalning:
Så snart du har bekräftat din anmälan skickar jag en faktura på kursavgiften. Den ska vanligen vara betald 4 veckor innan kurs (beroende på hur nära kursstart du anmäler dig). Anmäler du nära kursstart ska den vara betald innan kursstart. Vill du ha en betalningsplan, skriv till mig så kan vi komma överens om något.
När bekräftelsemail och faktura har skickats till dig är ni försäkrade om en kursplats.
Jag har som regel många kurser att administrera, så om du bokar lång tid i förväg kan det ibland dröja lite innan vi skickar fakturan.

Företagsfaktura:
Om ni har eget företag, så kan ni dra kurskostnaden i bokföringen – jag skriver ”kommunikationskurs” som specifikation (vilket strängt taget är helt korrekt), så det behöver inte bli konstiga kommentarer från revisorn eller skattemyndigheten… 🙂
Företagskunder kan lyfta moms och dra fakturan på företaget.
Företagspriset blir 5.800:- plus moms, vilket innebär 7.250:- per par.

Avbokning:
Anmälan är bindande.
Om avbokning sker mer än en månad före kursstart återbetalas 80 % av kursavgiften.
Dock kan ni få ha de 20 % som ej återbetalas tillgodo vid snabb ombokning av kursdatum (Det måste inte vara samma kurs. Vi har ett stort utbud av kurser).
Om avbokning sker mindre än en månad, men mer än två veckor (14 dagar) före kursstart, återbetalas halva kursavgiften.
Om avbokning sker mindre än två veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas ej kursavgiften.
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som via telefon eller Internet bokar plats på en kurs 14 dagars ångerrätt. Du kan alltså ångra dig utan att behöva betala något alls, även om anmälan i sig är bindande.
Detta gäller inte dock efter kursens början. Du kan alltså inte anmäla dig en vecka innan kursstart, och sen ångra dig under eller efter kursen.
Om 14 dagar har gått sedan du anmälde dig gäller de villkor som beskrivs under rubriken Avbokning.

Riktlinjer för kursdeltagande:
Att gå på kurs i en grupp människor förutsätter en del grundläggande överenskommelser och ansvarstagande för att allt ska fungera hyfsat friktionsfritt och för att du ska kunna känna dig trygg.

Ansvar
Det är viktigt att minnas att du tar ansvar för din egen utveckling, dina egna gränser, och att du deltar på ett sätt som du känner är hanterbart för dig, såväl psykiskt och fysiskt som känslomässigt. Du tar eget ansvar för att respektera såväl dina egna gränser och att du säger nej till det du inte vill, såväl som att respektera andra gränser, och att acceptera att ett nej är ett nej, som inte behöver motiveras.

Att berätta om kursen:
Allt som sker på kursen med deltagarna är konfidentiellt. Du kan berätta om dina egna erfarenheter, men prata inte med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort.

Dokumentation:
Det är absolut förbjudet att filma, fotografera eller spela in ljud under kursen – såvida du inte har samtliga närvarandes uttryckliga samtycke. Detta är specifikt avsett för kursdeltagarnas diskretion och trygghet.

Ärlighet och ansvar:
Om situationen påkallar det bör du berätta om du har några könssjukdomar eller andra sjukdomar som kan påverka dig i någon riktning, om du har allergier, om du får psykiatrisk vård, har fysiska funktionshinder av något slag, om du är nyopererad, gravid, äter mediciner eller något annat som kursledarna eller övriga kursdeltagare behöver känna till.

Att lämna kursen:
Det kan förstås hända att man som deltagare av ett eller annat skäl behöver lämna kursen. Det har vi all respekt för – men vi vill att du talar om det för oss innan du lämnar kurslokalen, så att vi inte behöver undra var du har tagit vägen.

Annonser